Asud siin Esileht
 

Soomaa Sõprade Selts

Teated / Uudised
Kontakt
Vikatimees
Tööplaan
Kalender
Jõhvikas
Rahvusvaheline koostöö
Põhikiri
E-posti list (soomaalane)
Ajalugu
Liikmemaks
Dokumendid
Partnerid
Volitus
Soomaa lood
Video
MTÜ Juhatus
Küsitlus
Projektid
Galerii

Seltsi eesmärkideks on:
 • rahvuspargi administratsiooni igakülgne abistamine tema põhimääruslike ülesannete täitmisel;
 • ajalooliselt väljakujunenud loodusliku seisundi säilitamine oma võimaluste piires ja koostöös rahvuspargiga;
 • rahvuspargi kultuuripärandi kogumisele ja säilitamisele kaasaaitamine;
 • rahvuspargi territooriumil elavate inimeste abistamine;
 • rahvusparki kajastava informatsiooni levitamine massiteabevahendite kaudu.
 • loodus- ja keskkonnakaitseliste ürituste korraldamine;
 • looduskaitsealane propaganda;
 • loodus- ja ökoturismi võimaluste arendamine
 

Selts korraldab:

 • ökolaagreid;
 • loodus- ja kultuurimatku;
 • loodusuuringuid- ja vaatlusi;
 • erinevaid näitusi;
 • ekskursioone;
 • praktilist loodushoidu;
 • kohtumisi ja seminare;
 • rahvusparki ja looduskaitset puudutavat propagandat;
 • muid looduskaitse- ja keskkonnakaitsealaseid üritusi;
 • rahvusvahelist koostööd keskkonnaalaste probleemide lahendamiseks;
 • tulundusüritusi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 • koostööd kohalike omavalitsustega ja teiste institutsioonide ja organisatsioonidega.

   

 • Soomaa Vikatimees
  Soomaa ajalugu ja kultuuripärand piltidel

  Heina niitmine

   Selts viib läbi oma aktiivsemate liikmete ellu mitmesuguseid projekte, mis rahvuspargi loodust kaitsevad ja elu- olu arendavad. 


  Telefon  5118673, 5094955 • Faks: 43 30 404 • E-post: kaupo(at)viljandimaa.ee • Reg nr: 80034214
  2008 © soomaa.net always wet