Imme ja Bente

Paremal Bente (2000) ja tema kõrval Imme (1999-2000) Soomaa Sõprade Seltsi paadimatkal 2000. aasta kevadel Halliste jõe ääres