Suurvesi Kuusekääral Lemmjõe keele teeotsa parklas 12.01.2005