Suurvesi Tõramaa-Kildu teel enne Kuusekäärat 12.01.2005