Soomaa Sõprade Seltsi jõululõke 2010, raamatu "Lootsiku loomine" esitlus