Ka suurtel meestel tuleb paki eest luuletust lugeda...