Vaatamata vesisele rabale ja ohtratele mätastele...