Meelis räägib tähtsa näoga tõsist juttu ja tutvustab reegleid