Aire arvas oma pooliku vikati peale, et nalja peab ju ka saama