Pauna kompleks 1928 suvel, tänaseni säilunud elumaja vasakul